Troll- og kjempeballadar

Tema "Troll"


Lista viser alle titlane med "Troll". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Frånarormen og Islandsgaltenliste over variantane (1)e157
Gonge-Rolvliste over variantane (10)e148
Hemingen og gygriliste over variantane (49)e144
Hugaballliste over variantane (11)e146
Jon i Grånuten på friarferdliste over variantane (1)e167
Jutulen belar til stolt Øliliste over variantane (18)e160
Jutulen og Stolt Øliliste over variantane (18)e160
Kappen Illugenliste over variantane (11)e140
Kong Diderik og Kjempene hansliste over variantane (1)e119
Kong Diderik og løvenliste over variantane (1)e158
Lindormenliste over variantane (20)e156
Ormålen ungeliste over variantane (26)e132
Rolv Gangarliste over variantane (10)e148
Sigurd og trollbruriliste over variantane (1)e143
Steinfinn Fefinnsonliste over variantane (8)e147
Torekall vinn att hamaren sinliste over variantane (14)e126
Torekallliste over variantane (14)e126
Unge Råmundliste over variantane (53)e139
Åsmund Fregdegjevaliste over variantane (89)e145