Troll- og kjempeballadar

Tema "Svik fører til hemn"


Lista viser alle titlane med "Svik fører til hemn". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)