Tema "Riddarballadar utan kjærleik"


Lista viser alle titlane med "Riddarballadar utan kjærleik". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Alv ligg sjukliste over variantane (12)d284
Blakken som spende ihjel kong Erikliste over variantane (3)d296
Brodermordarenliste over variantane (1)d320
Dei snøgge svaraliste over variantane (31)d324
Den bortselde møyaliste over variantane (6)d375
Den sjuke bruraliste over variantane (5)d278
Dronninga gjev brur eiterliste over variantane (4)d326
Dronninga og Gjertrudliste over variantane (4)d326
Far og dotterliste over variantane (31)d324
Festarmøy blandar eiterliste over variantane (2)d275
Grisilla døyr. Grisilla og Riddevalliste over variantane (13)d288
Herr Malkom [Markvor hengt som hestetjuv]liste over variantane (2)d359
Herr Nilusliste over variantane (3)d342
Herr Ole han tjenerliste over variantane (33)d280
Herr Strageliste over variantane (19)d279
Herren Jennårliste over variantane (2)d275
Innebrend i kyrkjaliste over variantane (8)d352
Jeg lagde meg så sildeliste over variantane (33)d280
Jomfrua som lengtarliste over variantane (4)d297
Jon Remarssonliste over variantane (4)d360
Jon Remarssons død på havetliste over variantane (4)d360
Klagande møyliste over variantane (2)d376
Kong Erik og Blakkjenliste over variantane (3)d296
Kong Valdemar og hans systerliste over variantane (13)d346
Kongen drep si eiga dotterliste over variantane (5)d344
Liti Kjesti og Brunsveinliste over variantane (13)d346
Magnus og kongsdotteraliste over variantane (5)d344
Mor som gjev sønene sine eiter Bugge 20liste over variantane (12)d274
Målfrid døyrliste over variantane (2)d291
Målfrid mi frueliste over variantane (31)d324
Mårstig og hans møyliste over variantane (19)d279
Møy vitjar sin sjuke festermannliste over variantane (12)d284
Møyesalenliste over variantane (4)d378
Olav og Kariliste over variantane (18)d367
Ole Vellanliste over variantane (33)d280
Oluf Strangesøns dystrittliste over variantane (3)d300
Palle Tykjeson vert drepen i dansenliste over variantane (4)d317
Signelill og Albrettliste over variantane (6)d375
Signelill og hennar sønerliste over variantane (12)d274
Stig liten fellliste over variantane (8)d365
Sveinen og den vene møyliste over variantane (1)d295
Svend i Rosengårdliste over variantane (1)d320
Syrgjande mødreliste over variantane (4)d378
Uheppen brureferdliste over variantane (3)d342
Unge Engelbrettliste over variantane (8)d352
Unge herr Peder på sjøenliste over variantane (10)d361
Varslande lindliste over variantane (4)d297
[Liti Kjerstis siste vilje]liste over variantane (1)d283