Arkiver og materiale som er konvertert i Dokumentasjonsprosjektet

Trykk på merket ved siden av titlene for å komme til selve basene, eller trykk på titlene for mer informasjon.

ARKIV STØRRELSEENHET
Førhistoriske minne på Vestlandet 78 hefter Bergen museum
Gjenstandsregisteret Bergen museum
Tilvekstfortegnelsene 1850 - 1990 4.500 sider Bergen museum
Topografisk arkiv ca 105.000 sider Bergen museum
Oldsaksamlingens hovedkatalog 5.500 sider Oldsaksamlingen, IAKN, UiO
Middelalderkort 70.000 kort Oldsaksamlingen, IAKN, UiO
Fotoarkivets kortarkiv 21.000 kort Oldsaksamlingen, IAKN, UiO
Konserveringsavd. arkiv 15.000 sider Oldsaksamlingen, IAKN, UiO
Runer: skjemaer 1200 Runearkivet, UiO
Runer: innholdsfortegnelser 800 Runearkivet, UiO
Norges Innskrifter yngre Runer 6 bind Runearkivet, UiO
Myntarkivet 136.000 arkivkort Myntkabinettet, UiO
Utstilling: Norsk mynt i 1000 år
Fotolister 35.000 bilder Arkeologisk avd., Tromsø museum
Kvensk database
Tilveksten / funnkatalogene 17.000 katalogsider Arkeologisk avd., Tromsø museum
Vitenskapsmuseets tilvekster 5.200 sider Vitenskapsmuseet, NTNU
Fotoarkivet 14.400 bilder Fagenhet for samisk-etnografi, Tromsø museum
Fotoarkivet 23.953 papirkopier Fagenhet for nyere kulturhistorie, Tromsø museum
Norske ballader 3.900 varianter Institutt for kulturstudier, UiO
Utstilling: Folkeviseautomaten
Minneoppgaver 25.500 sider Institutt for kulturstudier, UiO
Tingbøker 28 årsprotokoller Institutt for historie, UiO
Reinbeitekommisjonen, bind 2 532 sider + notater UB Tromsø, avd. IMV
Schnitlers protokoller, bd. 1 528 sider UB Tromsø, avd. IMV
Qvigstads brev 528 sider UB Tromsø, avd. IMV
Bibliografi - nordnorsk topografi 6.596 poster UB Tromsø, avd. IMV
Friis' etnografiske kart 22 kart UB Tromsø, avd. IMV
Setelarkivet, Norsk Ordbok 3 mill. ordsedler Seksjon for leksikografi, INL, UiO
Nynorske tekster 30.000 sider Seksjon for leksikografi, INL, UiO
Grunnmanuskriptet 13.700 sider Seksjon for leksikografi, INL, UiO
Trønderordboka 187.000 sedler Inst. nordistikk og litt.vit., NTNU
Nyordsdatabasen 237.000 ordsedler Seksjon for leksikografi, INL, UiO
Litterære tekster - bokmål 59.100 boksider Seksjon for leksikografi, INL, UiO
Gammalnorsk seddelarkiv 600.000 ordsedler Seksjon for leksikografi, INL, UiO
Norske diplomer Seksjon for leksikografi, INL, UiO
Diplomatarium Norvegicum 22 bind Seksjon for leksikografi, INL, UiO
Etymologiregisteret 240.000 kort Seksjon for navnegransking, UiO
Bustadnavnregisteret 100.000 kort Seksjon for navnegransking, UiO
Matrikkelutkastet av 1950 81.300 lister Seksjon for navnegransking, UiO
Norske Gaardnavne 20 bind Seksjon for navnegransking, UiO
Talemåls- og navnearkivet 25.000 arkivkort Det humanistiske fakultet, UiTø
Lydbandavskrifter - navn 4.000 sedler Det humanistiske fakultet, UiTø
Skulebarnoppskrifter 3.000 lister Det humanistiske fakultet, UiTø
Informantskjema 4.148 skjema Rådet for folkemusikk og -dans, NTNU
Film 8 mm 643 ruller Rådet for folkemusikk og -dans, NTNU
Film 16 mm 643 ruller Rådet for folkemusikk og -dans, NTNU
Lydbånd - Rff-serien 1.789 lydbånd Rådet for folkemusikk og -dans, NTNU
Lydbånd - MIT-serien 608 lydbånd Rådet for folkemusikk og -dans, NTNU
Hovedkatalogen Etnografisk museum, UiODokumentasjonsprosjektet


Oppdatert 8. juni 1998 av Andreas Østby