Middelaldermateriale

Diplomatarium Norvegicum

Diplomatarium Norvegicum er en kildeserie som ordrett og på originalspråket gjengir innholdet i dokumenter som er eldre enn 1570. I 1998 er det 150 år siden det første bindet kom ut, og i alt er det gitt ut 22 bind med ca. 19.000 dokumenter. Diplomatarium Norvegicum er selve flaggskipet blant norske kildeutgaver, og det viktigste verket for alle som arbeider med middelaldermateriale.
En faksimile av et diplom fra 1224. Faksimilen er i svarthvitt og er av middels god kvalitet. Teksten kan du finne ved å søke i basen.
Faglig ansvarlig: amanuensis Bjørn Eithun, Gammalnorsk Ordboksverk, UiO
Systemansvar: Christian-Emil Ore, c.e.ore@dokpro.uio.no.


Tilbake til første side


Oppdatert 4. mars 1998 av Nina Kristiansen