English version

Avansert søk i Diplomatarium Norvegicum

I denne versjonen er det mulig å søke i bind I-XXIII (1-23) av det trykte Diplomatarium Norvegicum. Hele verket består av 23 bind med rundt 20000 brev og dokumenter fra perioden 1050 til 1590. Se Et ikke ferdig hjelpesystem for flere detaljer og advarsler.

En inngang til diplomene vil du få gjennom "Oluf Ryghs Norske Gaardnavne".

KWIC-konkordans (en linje for hvert tilslag) fungerer greit, men ikke superraskt, ca 55 sekunder for 17 000 tilslagslinjer.

Innstillinger

Søkefelter


Finne brev etter bind, side og brevnummer i det trykte Diplomatariet:
  Bind:    (bruk arabertall 1,2,3....)
  Side:    (bruk arabertall 1,2,3...)
  Brevnr:   (bruk arabertall 1,2,3...)

Finne brev etter hvor og når brevet er skrevet: Sted: Datering: Fra og med år: til og med år Kilde:
Søke etter ord og fraser i sammendraget (regest) og i brevteksten: Sammendraget: Brevteksten: Tilleggsopplysninger (bakpåskrift, seglremmer, forklaringer): Logisk operator mellom disse tre feltene:og eller


Tilbake til søking

Innstillinger

Resultatordlista skal ha med
kilde
sted 
datering
sammendrag av teksten

og være på formen 
      Antall brev funnet
      KWIC-konkordanse med linjer fra
         sammendrag
         brevtekst
         tillegg
      Liste over aktuelle brev

og sortert 
      etter bindnummer.
      etter brevnummer.
      etter utstedersted.
      etter utstederår.
      alfabetisk etter tilslagsordet og teksten videre mot høyre (gir bare mening i KWIC-konkordanser).
      etter synkende antall tilslag (gir bare mening når det søkes i sammendrag, tekst eller tillegg).
Tallene i boksene angir rekkefølgen det sorteres etter. Dersom du ønsker en annen rekkefølge, er det bare å endre verdiene i boksene.Kommentarer, forslag eller påvisning av feil?

Send en beskjed til oss!Oppdatert 31/10-2016 av C.-E. Ore.