informasjon om tekstgrunnlaget

Balladar med noteoppskrift og lyd (test)

Alfabetisk liste over alle balladane i arkivet

Balladane ordna etter TSB-nummer (Type of Scandinavian Ballads)

Tematisk oversyn over balladane

Balladane ordna alfabetisk innafor hovudtype:
Naturmytiske balladar
Legendeviser
Historiske balladar
Riddarballadar
Kjempe og trollballadar
Skjemteballadar