Kulturhistorie

Fotoarkivene, Samisk-etnografi og Nyere kulturhistorie, Tromsø museum

Fotosamlingen på Fagenhet for samisk-etnografi består av ca 31.000 enkeltopptak i svarthvitt og 21.000 dias, hvorav 8.000 papirkopier og 6.400 dias er dataført i Dokumentasjonsprosjektet. I tillegg kommer 20.000 uregistrerte fotografier.

På Fagenhet for nyere kulturhistorie (NYK) består samlingen av ca. 24.000 svarthvitt bilder og ca. 13.500 fargedias. I Dokumentasjonsprosjektet er alle svarthvitt bildene dataført.

Materialet er registret i Access 2.0. Papirkopiene er skannet inn på flat-skanner i 2700 dpi, konvertert til jpg og deretter er det laget småbilder. Negativer er skannet inn i 2700 dpi, konvertert til jpg-format, og deretter er det laget småbilder. Diasene er skannet inn i 230 dpi og konvertert til jpg-format.

Arbeidet med databasen for fotoarkivene er nær avslutningen.

Faglig ansvarlig samisk-etnografi: konservator Dikka Storm, Tromsø museum , UiTø
Faglig ansvarlig nyere kulturhistorie: arkivar Sveinulf Hegstad, Tromsø museum , UiTø
IT-faglig ansvar: Jon HolmenDokumentasjonsprosjektet

Oversikt over arkiver


Oppdatert 8. juni 1998 av Andreas Østby