Numismatikk

Myntarkivet, Universitetets myntkabinett, Universitetet i Oslo

Myntkabinettet har gjennom årenes løp opparbeidet en betydelig samling numismatica hvor de fleste myntpregede kulturer gjennom de siste 2.500 år er representert. Myntkabinettet besitter et særdeles viktig arkeologisk kildemateriale i form av mynter fra norske funn gjennom de siste 170 år. Hovedvekten av disse stammer fra vikingtid og middelalder. Samlingen teller over 200.000 numismatica. Arkivene over samlingene utgjør ca. 90.000 håndskrevne arkivkort.

Arkivene er utarbeidet av en lang rekke personer fra Myntkabinettets opprettelse og til i dag. Det er særlig i tiden etter 1920 at samlingene har blitt arkivført på kort. Opplysningene på arkivkortene er av ymse omfang og kvalitet. Det er alt fra enkle primærdata som land, myntherre, nominal og periode til opplysninger om myntmestre, vekter, metallanalyser, utførlige funnopplysninger, kildehenvisninger og diverse kommentarer. I tillegg til arkivkortene finnes ca 30.000 gjenstander oppført i funnlister, inventeringskataloger og publikasjoner av deler av Myntkabinettets samling.

Myntarkivet er dataført i Dokumentasjonsprosjektet og myntdatabasen er under utarbeidelse.
Faglig ansvarlig: Kolbjørn Skaare , Universitetets myntkabinett
IT-faglig ansvar: Jon Holmen, Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjonDokumentasjonsprosjektet

Utstilling: Norsk Mynt i 1000 år


Oppdatert 8. juni 1998 av Andreas Østby