Friis' etnografiske kart

I dette prosjektet er det blitt digitalisert tre kartserier, i alt 22 kartblad, som viser etnisitet og språkferdighet i Nord-Norge i siste halvdel av forrige århundre. Disse kartseriene er av interesse fordi det like etter at kartene ble laget, skjedde store endringer i etnisiteten i området.

Følgende kartserier er konvertert:
- Friis, Jens Andreas: Ethnografisk Kart over Finmarken. No. 1-5. 10 Bl.
Udg. af Videnskabsselskabet i Christiania, med Bidrag af Oplysningsvæsenets Fond 1861-62.
Om Friis' kart, foredrag av Ludvig Daa, holdt i Det norske vitenskapsakademi, 15/11 1862.

- Friis, Jens Andreas: Ethnografisk Kart over Finmarkens Amt.
Udg. paa offentlig Bekostning. 1888. 6 Bl. Norges geograf. Opmåling.

- Friis, Jens Andreas: Ethnografisk Kart over Tromsø Amt. 6 Bl. 1890. Norges geograf. Opmåling.

Faglig ansvarlig: Tor Sveum, UB Tromsø, avd. Tromsø museum
IT-faglig ansvar: Jon Holmen, Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjonDokumentasjonsprosjektet

Oversikt over arkiver


Oppdatert 31. mai 2000 av Chr-Emil Ore