Ormålen unge

variant 1:Oppskrift 1880 av Ivar Mortenson etter ukjent sanger, Østerdalen? .
variant 2:Oppskrift 1847 av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1847 av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1840-årene av M.B.Landstad etter Ingeleiv Ramberg, Seljord, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1874 av (M. Moe) etter Hans Ross etter Hermod Dalen, Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1874 av H. Ross etter Hermod Dalen, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hermo Sæbersli, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Bendik Sveigdalen Felland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Olav Unneberg, Mo, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1874 av Moltke Moe etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 11:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Olav Grasberg, uten lokalisering .
variant 12:Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 13:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Jon Skaalen, Mo, Telemark .
variant 14:Oppskrift udatert av Johannes Skar etter Torbjørn Lostog, Skåmedal, Bygland, Sætesdal .
variant 15:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 16:Oppskrift udatert av Hans Ross etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 17:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 18:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Sveigdalen Felland, uten lokalisering .
variant 19:Oppskrift udatert av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .
variant 20:Oppskrift udatert av Hans Ross etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 21:Oppskrift 1892 av Hans Ross etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 22:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Gjærtrud Vistad, Mo, Telemark .
variant 23:Oppskrift 1846 av Sophus Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .
variant 24:Oppskrift 1863 av L.M.Lindeman etter Tone Marteinsdotter Kolberg, Lårdal, Telemark .
variant 25:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 26:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Olav Syning, urten lokalisering .