[BIN: 2679]

Ormålen unge

Oppskrift udatert av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. Du fær inkje i Haugen ligje
Onde den svarte Mol x)
Men du ska ut paa Berje blaa
Aa Ravnan ska bære dit Høl. xx)
x) Maal xx) Haal
2. Du ska inkje i Haugen ligje
Som drenjene kalla at dvala
Men du ska ut paa Berje blaa
Aa Ravnan ska ivi deg gala.
Ekstra opplysninger