[BIN: 2670]

Ormålen unge

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Olav Unneberg, Mo, Telemark .

1. Han grusma dæn i Haugje låg
dæ skrangla i hvide Tenn:
kven æ' som æ' så heite å så hugabrå,
at 'en vekkjer upp daue Menar
- De råder du unge Ormålen fore hennar.-
2. Du meg spyre eg deg seie,
tijkje du de vera mone,
eg heiter unge Orm(ålen)
æ Jursan s yngste Sone.
3. No hev eg løynd ette mæg Åker å Eng,
å bådi Gull å Fe
hot æ' du heve å trega på
som eg heve i Haugje mæ me.
4. No hev du løynd ette deg Åker å Eng
å både gull å fe,
fyrutta skarpe Byrtingjen
dæn heve du i Haugje mæ de.
5. Set så Stauren ner i Auren
å lat så Hedda brjote,
så tok 'en upp Svære me båe si' Hendar
å ba' sin Sone dæ njote.
6. Han grusma den i Haugje låg
de skranglar i tenane bjarte
Fulli heve du no Sværgi gott
dugjer no helles dit Hjarta.
7. De va den store Fjalmeigyvri,
dei kadda 'æ Skuffa den store,
høyrer du sæle Sonen min,
Kvit sit du så stur yve Bore.
8. Eg heve lagt ti Mos i morgo
me så liten ein Svein,
eg tikje detti så iddi vera,
dær vi' kje møte hot ein.
9. Høyrer du sæle Sonen min
eg rår deg alt så væl
så teke du denne lisle Guten,
å trør en unde di Tæ.
10.Dei møttest um Morgonen på Leikevodden
dæ va i de sama Sinne
no høgge du ti du lisle Guten
ti du blive Maner mindre.
11.Ti svara unge Ormålen,
eg ræes no alli fori di
men du hev så vitt etti velli du
du hogge ti når du vi'.
12.De va unge Orm(ålen)
å hoggje han ti mæ Avli,
aa kløyvde han Skjollen å Brynja blå
å Rysen alt ne ti Navli.
(Aa Rysen faldt, så bad en Orm(ålen) hogge 'n i to og
selv gå derimellem:
() Det maa den Onde i helvede gjøre,
sagde Ormålen)
() Du sko liggje på Bergo blå
å Ravnanne sko eta di Holl.
Ekstra opplysninger