[BIN: 2673]

Ormålen unge

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Gjærtrud Vistad, Mo, Telemark .

  (Saavidt Jærtrud Visstad i Mo mindedes, havde hun i
Visen om unge Ormaalen (III) hørt:
() han bar inkje hjarta i snara
(istedetfor Landst.V.4.L.4:fer han ber hjarte i snara)-
De Gamle brugte i denne vise, sagde hun, Ordet: "mime-
ring" (istedetfor:gut hos Landst.v.6.16))
Ekstra opplysninger