[BIN: 2678]

Ormålen unge

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Du ska' 'kje lenger' ti Haugjen liggje,
alt om her fins vigde Grave,
men du ska' nor x) paa Grimefjødde
aa Ravnann ska' ivi de gale.
x) i 3de v. bort
2. - for -ska' tære dit Blo
3. -Moll -ska' tære ditt Holl.
(fra Hvideseid følgende Linie):
() som drengjinne kalla at dvala
Ekstra opplysninger