[BIN: 2667]

Ormålen unge

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hermo Sæbersli, Mo, Telemark .

1. De va' no den Fjølmøyrysen
rugga han seg uppå tilje
kungen du gjeve mig dotte di
med add'e so go en vilje.
- So rår du unge Ormålen fyri hennar.-
2. De va' unge Ormålen
brast han i å grøte
kom møt meg i morgo på leikarvodden
me sko kvoraire prøve.
3. De va' no den Fjølmøyrysen
glødde seg att ivi hær
hot æ de fy en liten gut'e
som trur seg soso væl.
4. Høyre du du lisle gut
hot eg bee deg
at du vi seie meg fairsnavni
anten de æ' trodd hell træl.
5. Eg meg seie du deg spyre,
synest deg vera stor,
eg æ' unge Ormålen
gursans yngste son.
6. æ' du komen av manne dei
som du seie fy meg
sjella so vexe de søt'e kvite
på de beiske tre.
7. Framm kom gamle gyvremoere
dei kadda æ Skuffa dæn store,
hot felar deg sæle sonen min
mæ du site so stor fyve bori.
10.Eg hev lagt imot imorgo
mæ so liten en svein
de synest meg so iddi vera
at de sko' kje møte barre ein.
11.Han sette stauren neri auren
de skranglar i (k)viten tenni,
kven æ som æ so har å hugabrå
at han vekkjer upp daue menni.
12.Eg løynde etti meg åker å eng
å både gull å fe;
men hot æ de som du tregar på
som eg ha uti haugjen mæ me.
13.Du løyende etti deg å(ker) å e(ng)
(å både gull å) fe,
fyrutta den skarpe byrtingjen,
den ha du i haugjen mæ de.
14.Han setti stauren neri auren
ba'en vill hedda brjote
so tok en upp sværi mæ båi sine hendar
ha 'en sin sæle sonen de njote.
15.Dei møttes um morgoen på leikarvodden
i de sama sinne
hogg no ti du lisle gut,
ti du fedde mannen mindre.
16.De va unge O(rmålen)
smiler han derved
du heve av stort eitt veli du x)
du høgge ti når du vi.
x) "han va' fæl å stor"
17.De va' u(nge) O(rmålen)
hoggji han ti mæ avli
So kløyvde'n skjollen å brynja ny
å rysen alt ne ti navli.
18.Høyre du unge O(rmålen)
hot eg ti deg talar
må eg liggje i haugjen den
som drengjenne dei drikke dvala.
19.Du sko 'kje liggje i haugjen den
der d(rengjenne) d(ei) d(rikke) d(vala)
men du sko av nor på bergje blå
å ravnanne sko' ivi deg gala.
20.Du sko ('kje liggje) i den vigde moll,
men du sko av nor p(å) b(ergje) b(lå)
å ravnanne sko bera di holl.
Ekstra opplysninger