[BIN: 2687]

Ormålen unge

Oppskrift 1863 av L.M.Lindeman etter Tone Marteinsdotter Kolberg, Lårdal, Telemark .

1. Aa ind saa kom den fjælme Rysen
han donsar paa Gulve og gjæng,
du Kongjen du gjeve mig Dotte di
aa fø a kje heime.
-Saa raar du, unge Ormaalen, føre hennar. -
Ekstra opplysninger