[BIN: 2668]

Ormålen unge

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Bendik Sveigdalen Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. De va' store Fjølmøurysen
lunser x) de unde han han tilje:
"Kunge du gjev meg di dotter idag
alt mæ so go ein vilje!
x) "linsar, gynger"
2. Kunge du gjeve meg dotti de
enten du vi hele ei,
eg deg-
3. Adde so lutte hattanne ne,
ingjen so tore svare,
forutta unge Ormåle,
han totte de inkje spara.
4. De va' store Fjøllmøyrysen,
han glåper seg att ivi hær:
Hot æ' de for ein liten gute,
som trur seg her no so væl.
5. Eg sille seje deg mitt rette navn,
totte du de vera mon'e,
eg heiter unge Ormåle,
Fljotmå s yngste son'e.
6. æ' du son ti mannen den,
som du seje for me,
sjella vekse søte kvister
på so beiske tre.
7. Du æ' snarleg voksen,
inkje mei hell på 15 års ti,
Høyrer du unge Ormåle,
lyster du mæ meg stri,
du møter imorgo på leikvoddinne,
når soli ho ry i li.
8. Høyrer du unge Ormåle,
hot eg spyre deg:
veit du noko um Byrtingjen,
du dyle de inkji for meg.
9. Svora de unge Ormåle,
han sto inkje ænten bleik hele rø,
visste eg noko um Byrtingjen,
han kunne meg væl hjelpe i nø.
10.Va' der inkje ette meg
både gull å fe,
kvi kjæme du so silli um kvellen
hera ti bergji ti me?
11.Va' der(inkje ette meg
bådi gull å) jor,
kvi må eg inkje mæ freen sova
unde den sorte jor?
12.Kann eg inkje Byrtingen få
bera ifrå di sie,
so ska' eg slå den hårde hali
å berge nedover dig bryde.
13.Han sette Stauren ne mot auren,
ville han den hedda bryte,
so tok han sværi mæ båe hendar,
å ba' sin son'e de nyte.
14.Høyr du de, mi sæle moer,
derfor ber eg sut,
eg heve lagt i motslag idag
mæ so liten ein gut!
15.Høyr du de, min sæle son'e,
du heve der ingjo sut,
me ska' taka den lisle guten
å trø han unde 'kos fot.
Ekstra opplysninger