[BIN: 2675]

Ormålen unge

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Sveigdalen Felland, uten lokalisering .

  (Moder til Sønnen, han ha' lagt i motsl(agje) mæ
ei kjempe, ville få råd af Moderen sin før han
rest å døde (kjempen)
() Ver ute årli um morgonen
å rjø dine eggjir mæ blo,
sit 'kje heime unde kvasteivanne
som gamle kattar å glo
(Vildi slås med en Heidningje, en Ryse)
() De lova meg unge H.Fræ
Ekstra opplysninger