[BIN: 2686]

Ormålen unge

Oppskrift udatert av Johannes Skar etter Torbjørn Lostog, Skåmedal, Bygland, Sætesdal .

1. De va Svennen for Dalen
bejynte han ti aa rope;
de revna i Mur aa Marmorsteina,
de høie Fjell monne rjote.
Du talar di or vel -
2. "Eg gav deg baa Gull aa Sylv
a mest utav den Aukje;
du turfte inkje vekkje meg
aa gange ette meg at Haugji.
3. Eg gav deg baa Gull aa Sylv
aa mest utav dei adde:
du turfte inkji vekkje meg
aa sosi paa meg kadde."
4. Eg spyr ette Logje Byrtingjen
som ligg uti di Kjoste;
fær eg Signe Sordalen,
de e so rik a Gjepte.
5. Han skaut uti Logji Byrtingjen
so Odden sto i Isi:
"Aa e du sterk aa honde-hallen,
so ber'e Byrtingjen Presi."
Ekstra opplysninger