[BIN: 2676]

Ormålen unge

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

 () Han gruttar guten i haugjen ligg
De glamar i gamle tennar
den må vera har å hugasterk,
som vekkjer upp daue mennar.
Ekstra opplysninger