[BIN: 2671]

Ormålen unge

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Jon Skaalen, Mo, Telemark .

1. (Som Landst.1.L.1:Dæ va' dæn.L.2:ruggar han.L.3:Kungen.
L.4:mæ adde så go ein)
( Ormålen vil kjæmpe med Rysen om hende)
2. Ti så svara Fjølmøirysen
i dæ sama Sinni,
"Vokte du deg du lisle Gute,
du fedde væl Mannen mindre."
3. Dæ va' unge Ormålen,
akslar han Kjortelen raue;
så reiser han seg i Haugjen ut
å kreve Mål av dæn Daue.
4. (Som Landst.20.L.1:han grusma (=tala kulselege (Jon))
dæn i Haugjen låg.L.2:hvite.L.3:kven)
5. Ti svara unge Ormålen:
"Eg synest x) å vera mo;
d'æ unge Ormålen,
Jursan s yngste Sone".
x) saa bent
6. (Som V, v.3.L.1:løynde.L.3:men d'æ.L.4.eg ha' ner)
7. (Som V,4.L.1:Du løynde.L.3: men d'æ.L.4.du ha' neri
Haugjen)
8. (Som V,6.L.2:svarte.L.4, men dugjer dæ noko)
9. Som Landst.v.28.L.1.:Så m.d. (ikke:ut)-vodden.L.2:sama.L.3:
lisle.L.4:du fedde væl)
10.(Som V,12.L.3:han dæn Fjolmøyrysen.L.4:igjenom ne ti
Navlen)
(Aslak Årtveit meddelte med det alm. Omkv. flgd.V. af
Visen:
() Dæ va' unge Ormålen,
vondt monne dæ o hånom gjote:
"Nådde eg deg atte mæ Håndo taka,
så sille eg dæg sunde brjote."
Ekstra opplysninger