[BIN: 2683]

Ormålen unge

Oppskrift 1892 av Hans Ross etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Du skaa kji længer i hougjen liggje,
Saa længji her finns vigde moll,
Men du skaa av nor paa Dovrefjølle
Aa ravnann skal fortære di holl.
2. Dæ va um hosten paa kallan klakje
Dæ skrangla i gamle tennar,
Han maa vera har aa hugasterk
Som vekkjer upp doue menner.
Ekstra opplysninger