[BIN: 2672]

Ormålen unge

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Olav Grasberg, uten lokalisering .

1. Aa dæ va' Fjølman-ryse,
han donsar paa tile gjeng:
"Aa kungjen gjeve meg dotte di
aa fø 'o 'kje heime leng.
2. Dæ va' unge Ormaalen,
han tok te aa grøyse, x)
"Møt meg i morgo paa leikvollen,
saa sko' me kvorandre røyne."
x) dvs. laate ille
3. (=Landst.6.(saag seg att-som trur seg no so væl)
4. (=Landst7. (deg seje, tikje du dæ n.m., eg æ- Hæmmings .)
5. Dæ va' Fjølman-ryse,
han sette seg ivi bor,
han va' saa mæ suti,
han kunn(a) 'kje tala eitt or.
6. (=Landst.14.L.2:'o sluffa store.L.3:du sæle sonen min.
L.4:ivi bore.
7. "Eg heve lagt i motslagje
alt mæ so liten ein svein,
"eg tikje dæ so at vera
dæ møter meg 'kje hot ein."
8. ----------------
----------------
men du sko' taka den vesle gut
aa trøa den unde di taa.
9. Dæ va' unge Ormaalen,
han kasta paa seg kjolen den raua,
saa reste han te gravi
aa kravde maal av di daue.
10."Løynde eg 'kje att baate gull aa fe
aa derte aaker aa eng:
------------------
------------------
11.Du løynde att alle ting
bere kvasse Byrtingen
den ha' du te jori mæ deg."x)
x) v10. og 11 er i Opt. som et V.
12.Han tok kvasse Byrtingen
mæ baae sine hender
(aa ba sin son, han maatte dæ njote):
"Hogg no titt aa hogg no traatt,
eg ser du æ' huga kvende.
Ekstra opplysninger