[BIN: 2688]

Ormålen unge

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Du sko kji længer i Hougan liggje
Om de æ vigde Jor
Mæn du sko ut paa Grimefjødde
Der ska Horgan tære dit Blo.
2. Du sko kjæ længer i Hougen liggje
Om de æ vigde Graver
Men du sko ut på Grimefjødde
Der Horgan ska ivi deg gala.
3. Daa gruffa Guten i Hougjen laag
Dæ skragla i hvite Tænnar
Han maa vera har aa huga stærk
Den som vekkjer ogsaa doue Mænnar.
Ekstra opplysninger