[BIN: 2682]

Ormålen unge

Oppskrift udatert av Hans Ross etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Du skaa 'kje længer i Hougjen liggje,
Saa længji her finns vigde holl,
Men du skaa av nor paa Dovrefjølle
Aa Ravnann skaa fortære di Hole.
2. Dæ va um Hosten paa kallan Klakje
Dæ skrangla i gamle Tennar,
Han maa vera har aa hugasterk
Som vekkjer upp doue Mennar.
Ekstra opplysninger