[BIN: 2690]

Ormålen unge

Oppskrift 1874 av H. Ross etter Hermod Dalen, Mo, Telemark .

1. De va no den Fjøllmoy-Rysen,
Rugga han seg uppaa Tilje:
"Du Kongjen du gev meg Dotte di
Mæ adde so go ein Vilje!"
-So raar du, unge Ormaalen fyre hænar x).-
x) fy hena
2. Aa de va no den F(jøllmoy)-R(ysen)
Han dansar paa Golvi aa gjeng:
"Du Kongjen du gjev meg Dotte di,
Aa fø 'a ki heime leng!"
3. "Du tar no ikki du Fjøll(moy)-R(yse)
Setje deg so boll
At du kann ækte Kongjens Dotter
Ditt stygge Bergetroll."
4. De va no den F(jøllmoy)-R(ysen)
glødde seg att 'ivi Hær:
"Hot æ de fyr ein liten Gute
Som trur seg soso væl?"
5. De va han unge Ormaalen
Brast han i aa grøte:
"Kom møt meg i Morgo paa Leikarvodden
So sko me kvoraire prøve."
6. Aa de va no gamle Gyvremoire
Dei kadda 'æ Skuffa den store:
"Hot æ de felar deg Sonen min,
Mæ du site so stur fyri Bori?"
7. "Eg hev lagt imot i Morgo
Mæ so liten ein Svein
De sønest meg so iddi vera,
De sko 'ki møte hot ein."
8. "Høirer du sæle Sonen min
Hot eg segje me deg:
Du take no den lisle Guten
Aa tro'n undi di Tæ."
9. Han sette Stouren neri Ouren
De skrangla i kviten Tenni:
"Kvenn æ so har aa hugabraa
At'n vekkjer upp doue Menni?
10.Eg løyvde etti meg Aakr aa Eng
Aa baadi Gull aa Fe,
Men hot æ de du tregar paa,
Som eg ha' uti Hougjen mæ me?"
11."Du løyvde etti deg ---------
-----------------------------
Fyrotta den skarpe Byrtingjen
Den ha' du i Hougjen mæ de."
12.Han sette Stouren niri Ouren
Han ba'n vill' Hedda brjote
So tok 'en upp Sværi mæe baae si Hændar
Aa ba sin sæle Sonen de njote.
13.Han sette Stouren niri Ouren
Aa de skrangla i tennane bjarte:
"Fulli so heve du Sværi gott,
Dugjer de hellest ditt Hjarta."
14.Dei møttest um Morgoen paa Leikarvodden
I de sama Sinni:
"Aa hogg no ti du lisle Gute
Fyr du fedde Mannen mindre!"
15.Ja de va no unge Ormaalen
Smiler han derved:
"Du heve so stort eit Veli
Du høgge ti naar du vi."
16.De va no unge Ormaalen,
Hoggi han ti mæ Avli,
So kløyde'n Skjollen aa Brynja ny
Aa Rysen alt ni ti Navli.
17."Høyre du u(nge) O(rmaalen)
Hot eg ti deg talar:
Du legg meg i Hougjen den
Som Dreginne dei drikke Dvalar."
18."Du sko 'ki liggje i Hougjen den
Som ---------------------
Men du sko av nor paa Bergje blaa,
Aa Ravnann sko ivi deg gala."
19.Du sko 'ki liggje i Hougjen den,
Uti den vigde Moll,
Men du sko av nor paa Bergje blaa
Aa Ravnann sko bera de Holl."
Ekstra opplysninger