[BIN: 2665]

Ormålen unge

Oppskrift 1840-årene av M.B.Landstad etter Ingeleiv Ramberg, Seljord, Telemark .

1. Heim saa kom den Fjalme-Røsen
rugganes in paa Tillje,
Kongje du gjæv mæg dottri di
alt mæ saa go ein Villje.
- Saa raar du ungan Orm-Aalen fyri hennar. -
2. Heim saa kom den Fjalme-Røsen
aa dunsar paa Golve han gjæng
Kongje du gjæv mæg Dottri di
aa fø ho kje heime læng.
3. In saa kom den Orm Aalen unge
va femten Aar i Aldri
aa du tar inkje du Fjalme Røsen
aa sæta dæg her saa bolde.
4. Dæ va no den Fjalme R(øsen)
han saag sæg at ivi Hær
hot æ dæ fe ein liten Gut
som trur sæg alt saa væl.
5. Du mæg spyr aa æg dæg svarar
om d'æ dæg nokon Mon
aa æg æ ungan Orm-Aalen
aa Hemming s yngste Son.
6. Aa æ du af den ætti komen
aa som du seie for mæg
aa sjella vexe søtan Kvisten
uppaa saa beiskt eit Tre.
7. Aa høyre du ungan Ormaalen
hot æg spyre dæg
hæv du skarpe Børtingen
ætter sæle Faren din.
8. Aa æg sko sværgje Ein
aa æg sko sværgje Tvo
aa inkje æ skarpe Børtingen
her up paa denni Jor.
9. In saa kom den Gjyvre Gjessa
dei kalla hennar Sluffa den store
høyrer du dæ min sælle Son
kvi site du kje gla fe Bori?
10.æg hæv lagt i Motslag idag
alt mæ saa liten ein Svein
aa tekje mæg saa ille væra
dæ vil kje møte aat Ein."
11.Aa høyre du dæ min sæle Son
aa me sko gjæra saa væl
me sko taka den vesle Guten
aa trøa en onde kons Hæl."
12.Dæ va ungan Ormaalen
tok paa sæg Kyrtilen raue
saa gjæk han sæg i Haugjen in
aa krævje Maal af dei Daue.
13.Han sætte Stauren i Auren ne
da skranglar i kvite Tæn':
kven æ som æ saa har aa hugabraa
aa vækkjer up daue Mænd?
14.Aa du mæg spyr aa æg dæg svarar
om d'æ dæg nokon Mon
aa d'æ ungan Orm-Aalen
d'æ din yngste Son.
15.Leyvde æg inkje etter mæg baate Gul aa Jor
aa dærte baate Aaker aa Eng
aa hot d'æ du trægar paa
som æg hæv eti mi Seng.?
16.Aa du leyvde etter dæg baate Gul aa Jor
aa derte dit Fæstar-Fe
bare skarpe Børtingjen
den hæv du i Haugjen mæ de.
17.Han sætte Stauren i Auren ne
aa tænkte en sille Hella brjote
daa tok en Sværi i baae sine Hændar
aa ba sin Son dæ njote.
18.Dæ sær æg paa dæg Orm-Aalen unge
at du æ hug paa Kvende
aa houg no tit aa houg no traat
no hæv du Sejer i Hende.
19.Dæ sær æg paa dæg Ormaalen unge
at du æ hug paa Viv
aa houg no tit aa houg no traat
aa hella læte du Liv.
20.Da dei mødtes uppaa Leikarvollen
aa i dæ samre Sinne
aa houg no te du vesle Gut
hellaa bli du Mannen mindre!
21.Han hoggje eit Stykkje otor Rysa-Laare
aa dæ va fulla væl vaxi
Folen va baate stor aa stærk
han drog dæ inkje i Lassi.
22.Om saa tala Fjalme-Røsen
han tala inkje ansleis en saa
dæ hæl æg inkje fe Kjæmpe væra
som sneier Folkje saa langt.
23.Aa te saa svara Ormaalen unge
han svara inkje ansleis en saa
aa dæ æ Sæden x) af christen Mænnar
dei høgge saa langt dei naar.
x) Seen
24.Aa dæ va ungan Orm-Aalen
han hoggje te mæ Avle
han kleyvde Skjolden aa Brynja blaa
aa Røsen alt ne te Navle.
25.Aa høyre du dæ du Orm-Aalen unge
aa du æ ein Riddare bold
aa maa æg liggje i Haugjen
der som æ den vigde Mol!
26.Aa du sko inkje liggje i Haugjen
der som Drengjine drikke Dvala
men du sko af nor paa Bergje blaa
aa Korpan ski ivi dæg gala.
27.No spyrs dæ væl heim onde Haddin
at Røsen han rulla omkring
sæg du dæ fe Megun mine
at æg fæk Høggje i Vesle-Fing.
- Saa raar du ungan Orm-Aalen fyri hennar.
Ekstra opplysninger