[BIN: 2669]

Ormålen unge

Oppskrift 1874 av Moltke Moe etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

3. Aa te svora unge x) Ormaalen,
han va femten x) aar av aldre:
"Du tar inkje, xx) du fjællimøy-rysen,
setje naa deg so bolde."
x) ongaa xx) intje
4. Aa de va han fjællimøy-rysen,
han teke te aa fnyse:
"Hot æ de fær x) ein liten gute,
som tore dei ori lyse?"
x) for
5. "Aa du meg spyr, aa eg deg segje; x)
tist du deg noken mon,
so æ eg unge O(rmaalen)
aa Jursan s øngste son."
x) seie
6. "Aa æ du son av mannen den x)
som du segje for meg,
aa sjella vekse søte kvister
utav so beiske tre."
7. "Eg hev lagt imot i morgo
mæ so liten ein svein:
eg tist de so idde vera,
de sko 'kje møte hot ein."
8. Aa de va unge O(rmaalen),
han ha' paa kjortelen roue,
so gjenge x) han seg i bergje ut,
so kræve han maal av dei doue.
x) jængo
9.Han sette stouren neri ouren,
de skraggla i kvite tenn: x)
"Kven æ so har aa hugabaa,
at'n vekkjer upp doue menn ?" xx)
x) tænn xx) mænn
10."Løynde eg naa inkje ette meg
baade gull aa fe:
hot æ de naa, du tregar paa,
som eg hev i hougjen mæ meg?"
11.Aa jou du løynde ette deg
baade gull aa fe,
bære va den skarpe byrtingjen,
dæm ha' du i hougjen mæ deg."
12.Han sette stouren nero ouren,
dei ville den hedda brjote,
han flidde 'n mæ baae si hændar,
aa ba sin sonen de njote.
13.Han sette stouren neri ouren,
de skrangla i tennanne x) bjarte
"Aa fulla heve du svære godt
aa dugjen de noko ditt hjarta."
Ekstra opplysninger