Til tekstsamlingen

HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER

I.DIKT
1. BIND 1825-1833
2. BIND 1833-1841
3. BIND 1842-1845
II.DIKTERVERKER
1. BIND: - 1830
2. BIND: SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS
3. BIND: 1830 - 1837
4. BIND: 1832 - 1837
5. BIND: 1839 - 1842
6. BIND: 1845
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE
1. BIND: 1821 - 1833
2. BIND: 1833 - 1836
3. BIND: 1836 - 1845
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER
1. BIND: 1829 - 1834
2. BIND: 1834 - 1837
3. BIND: 1839 - 1842
4. BIND: 1841 - 1843
5. BIND: 1843 - 1845
6. BIND: 1839 - 1843
7. BIND: 1844 - 1845
V.BREV, RETTSlNNLEGG
1. BIND: BREV
2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER
1. BIND
2. BIND


Tekstene er basert på 23 bindsutgaven redigert av Herman Jæger, Didrik Arup Seip, Halvdan Koht og Einar Høigård utgitt av Steenske forlag - Kristiania/Oslo - 1918-1940