HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 5. BIND: 1839 - 1842

SØKADETTERNE ILAND
LYSTSPIL MED SANG I TRE AKTER

       del 1 | del 2 | del 3
JAN VAN HUYSUMS BLOMSTERSTYKKE
EN BUKET FRA HENR. WERGELAND TIL FREDRIKA BREMER
BESKUELSEN
DEN HOLLANDSKE FAMILIE
GAMLE ADRIANS BLOMSTERBED
       del 1 | del 2
JAN VAN HUYSUM, BLOMSTERMALEREN
"VERDEN TILHØRER OS JURISTER!"
DRAMATISK EVENTYR
AF
SIFUL SIFADDA


       del 1 | del 2
LYV IKKE!
ELLER
DOMPAPEN
FUGLE- OG BLOMSTERSTYKKE
AF
SIFUL SIFADDA

VENETIANERNE
ELLER
VENSKAB OG KJÆRLIGHED
DRAMA I FEM AKTER
Opført paa Kristiania offentlige Theater i Vinteren 1841.


       del 1 | del 2 | del 3
ENGELSK SALT
FARCE AF
SIFUL SIFADDA

VINÆGERS FJELDEVENTYR
AF
SIFUL SIFADDA


       del 1 | del 2
KUNSTHANDLER SCHMAHRS
PROCES
Skaden.
KUNSTHANDLER SCHMAHRS PROCES
MOD
KUNSTDOMMER HOMANN
AF
J. H. SCHMAHR
FORTALE
I. TIRAILLEURILD AF POESIER
"Soirée des Muses.
"Til Poeten i den Constitutionelle.
"Til Hr. Schmahr.
"Nok en Prosit til Poeten i den Constitutionelle.
"Nogle Ord i Striden mellem Hr. Schmahr
og hans Modstander.
"Til Kunstdommeren i Christianssandsposten.
"Til Kunstdommeren i Christianssandsposten.
II. KANONADE AF STEVNINGER OG INDLÆG
Hjertesuk.
       del 1 | del 2
III. EFTERORD
FORSONINGEN
ET FANTASTISKT DIGT
AF
J. H. SCHMAHR.
KUNSTHANDLER, FORFATTER AF PROCESSEN MOD FRU SCHARFFENBERG I KJØBEN-
HAVN SAMT AF DO. MOD KUNSTDOMMER HOMANN I CHRISTIANIA, M. M.