VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND

[HENRIK WERGELANDS SVAR
PÅ UNDERSØKELSESKOMMISJONENS SPØRSMÅL
OM PIPEKONSERTEN PÅ STRÖMBERGS TEATER
4. NOVEMBER 1827.]
TIL HANS MAJESTÆT KONGEN
AF ET BREV FRA LANDET
(Indsendt)
TIL DEN HØJE COMMISSION IANLEDNING AF SAGEN
IMELLEM CAND. WERGELAND OG OVERJÆGER LIE
[BREV TIL UNIVERSITETET]
[BREV TIL BYRÅCHEF RØST]
TIL
DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS FINANZ-
DEPARTEMENT
S. T.
HR. CHR. HANEBORG
BREV TIL CLAUS DAAE.
BREV TIL REKTOR S. B. BUGGE.
STANZA TIL FORF., SOM SKREV OM AGERSHUUS
TIL AGERSHUUS STIFT
ALIBAUDS HENRETTELSE I PARIS
TIL AGGERSHUUS AMT
ANG. SKRIVTET "OM ET NYT FORENINGSFÖRDRAG"
SKAALER.
TIL DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTØR
S. T. DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTION
BEKJENDTGJØRELSE
[KVITTERING]
S. T. HERR KAMMERJUNKER HOLST
[BEKJENTGJØRELSE]
S. T. HERR KAMMERJUNKER HOLST
BREV TIL FR. BARFOD
BORTKOMMEN SAG
[BEKJENTGJØRELSEl
[BRASILLA DIRACHINA]
BARNE-NYTAARSØNSKER
BEKJENDTGJØRELSE
BILAG TIL UNDERDANIGST ANSØGNING AF 9. MARZ
1840 OM RØGEN SOGNEKALD
S. T. HR. KAMMERHERRE CHR. HOLST
KRISTIANIA
HERR KAMMERHERRE HOLST.
BLADET "FOR ARBEIDSKLASSEN"
S. T. HRR. KAMMERHERRE HOLST.
ASKETRÆET
TIL
DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS DEPARTEMENT
FOR FINANZ- HANDELS OG TOLDVÆSENET
MAADEHOLD OG NØGTERHED
EN SLET DANSK FREMSTILLER AF HAKON JARL
NOTER TIL EN INNSENDT ARTIKKEL
"OM NORDLANDENE"
[BRUDDSTYKKER AV BREV TIL C. B. V. ROOSEN]
[LÅNEBEVIS]
FOR FORÆLDRE
TIL SKJALDINDEN FREDRICA BREMER!
[Tilegnelse i et eksemplar av "Venetianerne" til Fredrika Bremer.]
[KVITTERING.]
S. T. HR. KAMMERHERRE HOLST
S. T. HR. KAMMERHERRE HOLST
UNIVERSITETET
S. T. HRR KAMMERHERRE HOLST
S. T. HR. CAND. OLE J. BROCH
[REDAKSJONELL OPLYSNING TIL
"EN FÆSTNINGSARBEIDERS TAKKESANG TIL SINE
SJELESØRGERE".]
S. T. HR. KAMMERHERRE HOLST
[UTSKRIVNINGSDOKUMENT FRA HOSPITALET]