Tekstsamlingen

Her finner du tekster av følgende forfattere:

Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe (812 sider)    
Absalon Pederssøn Beyer (374 sider)    
Bjørnstjerne Bjørnson (9766 sider foreløpig, mer kommer)    
Johan Nordahl Brun (373 sider)    
Andreas Bull (101 sider)    
Camilla Collett (2588 sider)    
Jonas Dahl (175 sider)    
Petter Dass (1117 sider)    
Lorentz Dietrichson (1546 sider)    
Dorothe Engelbretsdatter (431 sider)    
Conradine Dunker (417 sider)    
Arne Garborg (3993 sider)    
N.N. (Hamarkrøniken) (30 sider)    
Henrik Ibsen (1951 tekstsider og 19600 faksimilesider)    
Hans Jæger (1466 sider)    
Ragnhild Jølsen (990 sider)    
Alexander Kielland (1562 sider)    
Jonas Lie (4658 sider)    
Harald Meltzer (1262 sider)    
Mesteren fra Møre (124 sider)    
Jørgen Moe (40 sider)    
Moltke Moe (75 sider)    
Sigbjørn Obstfelder (405 sider)    
Claus Pavels (2107 sider)    
Mattis Størssøn (143 sider)    
Vilhelmine Ullmann (86 sider)    
Henrik Wergeland (9836 sider)    
Hanna Winsnes (412 sider)    

Dette utgjør til sammen 46 840 sider tekst.

Disse sidene er under utvikling, og flere forfattere vil komme senere. Vi er takknemlige for forslag til forbedringer og påvisning av feil.

Søk i tekstene

Vi er i ferd med å utvikle et fritekstsøkesystem for dette materialet. I denne foreløpige versjonen er det mulig å søke i tekstene til elleve av forfatterne.

Spesielle utgaver

Parallellutgåve: Hjaa ho Mor / Hos Mama.

Tre brevvekslinger: Bjørnstjerne Bjørnson - Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson - Alexander Kielland og Bjørnstjerne Bjørnson - Amalie Skram.

Ren tekst

Vi har også lagt ut verkene i ren tekst. Dette medfører at endel viktig informasjon er fjernet, f.eks. tekstformattering som kursivering og sperring og opplysninger om hvilke utgaver tekstene er basert på.

Dersom noen ønsker å få oversendt selve SGML-tekstene, kan de ta kontakt med oss.

Om tekstene


Oppdatert 22. oktober 2001 av Øyvind Eide