HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 3. BIND: 1839 - 1842

ANNALINA
ET EVENTYR OM TO SØSTRE
OM POESI
LÆSEBOG FOR ALMU-UNGDOMMEN
ANDET MEGET FORØGEDE OG FORBEDREDE OPLAG
Om Sprog og Skrivt.
Om Verden.
Jordens Historie.
Om Jordbeskrivelsen.
Om Tingene paa Jorden.
Om Mennesket.
Historiske Exempler.
       del 1 | del 2
NOTITS
OM
SERNA OG IDRE SOGNERS EROBRING
AF SVENSKE BØNDER 1644
MEDDELT AF
HR. CAND. THEOL. HENRICH WERGELAND

FORORD
TIL
"SAMLING AF SANGE OG DIGTE FOR
DEN NORSKE SJØMAND"
NOGLE ORD
TIL
GODE KONFIRMATIONSBØRN
OG DERES FORÆLDRE
GAVE TIL GODE KONFIRMANTER
TIL BØRNENE
TIL FORÆLDRENE.
ET EVENTYR OM GABESTOKKENE
I MOSSEBY OG BORRESOGN
SOM BEGYNDER LANGTHENNE I TIDEN

OM
STRAF OG STRAFFEANSTALTER
OVERSAT FRA DEN FØRSTE SVENSKE UDGAVE,
MED NOTER, NORGE VEDKOMMENDE, OG ET ANHANG BEMÆRKNINGER

OM STRAF
FORBEDRINGSSYSTEMETS OPKOMST OG UDVIKLING
       del 1 | del 2
SAMMENLIGNING MELLEM DE AUBURNSKE OG
FILADELFISKE PØNITENTIÆR-SYSTEMER
OM PØNITENTIÆRSYSTEMETS ANVENDELSE I SVERIGE
       del 1 | del 2 | del 3
TILBAGEBLIK
FORKLARING OVER PLANCHERNE
       del 1 | del 2
OMKOSTNINGS-BEREGNINGER
BEMÆRKNINGER
AF
OVERSÆTTEREN
DEN TALE
JEG VILDE HOLDE PAA ET PRØVEVALG
FOR
AKERSHUUS AMT 15DE AUG. 1841
INDLÆG
I
JØDESAGEN
TIL
UNDERSTØTTELSE FOR FORSLAGET OM OPHÆVELSE AF
NORGES GRUNDLOVS § 2, SIDSTE PASSUS

FORSLAG TIL OPHÆVELSEN AF GRUNDLOVENS § 2,
SIDSTE PASSUS
MOD FORDOMMENE
Jøderne i borgerlige Næringsveje. Deres økonomiske Farlighed.
Skakkerhandelen.

       del 1 | del 2
Jødernes Nationalitet.
Rigdommens Egoisme og Troesletsind.
"Jøder som Embedsmænd?" -- "Gudbevares"!
Andre Betænkeligheder, hentede fra Troesforskjellen. Overtro
om Sabbathen. Edsformularen. Blandede Ægteskaber.
TYDSKE SOFISMER
       del 1 | del 2
JØDERNE I DANMARK
Grundtvigs Mening om Jøderne, navnlig om deres Valgbarhed
i Danmark.
Jødernes Stilling i Danmark.
Jødernes egen Færd.
       del 1 | del 2
JØDERNE I SVERIGE
ENDNU NOGLE BLIK INDEN SYNAGOGEN
MORALSKE FORTRIN HOS JØDERNE
DEN OFFENTLIGE MENING
NOGLE ORD OM ISRAELITERNE
STORTHINGSMANDEN, GUDBRANDSDØLEN
OLE HAAGENSTAD
OLE PAULSEN HAAGENSTAD
Paa 1ste overordentlige Storthing. 1814.
Paa 1ste ordentlige Storthing. Juli 1815 til Juli 1816.
Paa andet ordentlige Storthing. 1818.
Paa fjerde ordentlige Storthing. 1824.
Paa 5te ordentlige Storthing. 1827.
       del 1 | del 2
Paa 3die overordentlige Storthing -- 1828 --
Paa 7de ordentlige Storthing. 1833.
Paa 8de ordentlige Storthing. 1836.
Paa 4de overordentlige Storthing.
15/20 Okt. 1836 -- 24de Januar 1837.
Paa 9de ordentlige Storthing. 1839.
Paa 10de ordentlige Storthing. 1842.
JØDESAGEN
I DET NORSKE STORTHING
JØDESAGEN I DET NORSKE STORTHING
FREMSTILLET AF HENR. WERGELAND
DEN 9DE SEPTEMBER
"Til Herman Foss.
       del 1 | del 2
FORHANDLINGERNE I STORTHINGET
       del 1 | del 2