HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 5. BIND: 1843 - 1845

RIGSFORSAMLINGENS HISTORIE II
Rigsforsamlingen paa Eidsvold.
II.
(Fra 1ste til 7de Mai).
Affaærdigelsen af Konstiutionsudkastets første 50 Paragrafer.


       del 1 | del 2 | del 3
(Fra 8de til 11te Mai).
       del 1 | del 2 | del 3 | del 4 | del 5
Norwegia to Britain.
Nora til Britannia.
       del 1 | del 2
OLE BULL
EFTER OPGIVELSER AF HAM SELV BIOGRAFISK SKILDRET
AF
HENRIK WERGELAND


       del 1 | del 2
NORGE TIL AMERIKA
VED
OLE BULLS DIDREISE.
EIDSVOLL.
PILETRÆERNE OG SKJÆREN.
(EN FABEL).
JONAS COLLETT.
STATSRAAD.
MINE TO SORTE KATTE.
(ET EVENTYR).
RØDE OG GRAA DOMPAPER.
(ET EVENTYR).
OMRIDS AF
KONG CARL JOHANS LIV.
FARBRORS 474 SKAALER,
SAMLEDE OG UDGIVNE AF
OLA NORDMAND,
STUDIOSUS.
MED ET BREV FRA
HR. HENR. WERGELAND
SOM FORTALE.


       del 1 | del 2 | del 3
HISTORIENS RESULTAT.
EN RÆKKE AF BETRAGTNINGER.

       del 1 | del 2
LUDVIG MARIBOE.
"Ludvig Mariboe.
AV LÆSEBOG
FOR DEN NORSKE UNGDOM.
UDGIVEN AF
HENRIK WERGELAND OG N. J. WESSEL BERG.

FØRSTE DEEL.
FABLER.
Om Fabelen og dens beslægtede Digtarter.
EVENTYR OG SAGN.
HISTORISK STIIL.
Sagaen.
Historisk Skildring.
Levnetsbeskrivelse og Charaktertegning.
BESKRIVENDE FOREDRAG.
BELÆRENDE FOREDRAG.
POETISK FORTÆLLING.
Rimet poetisk Fortælling og Riimbrev.
EPISK-LYRISK POESI (VISE).
LYRISK POESI.
       del 1 | del 2
Aandelig lyrisk Poesi.
Verdslig Sang.
AV LÆSEBOG
FOR DEN NORSKE UNGDOM.
UDGIVEN AF
HENRIK WERGELAND OG N. J. WESSEL BERG.

ANDEN DEEL.
LYRISK POESI.
Kanzone.
Sonet.
Idyllisk lyrisk Digtning.
Oldnordisk Kvadform.
DIDAKTISK POESI.
Læredigt.
Didaktisk poetisk Epistel.
Sinddigt.
Didaktisk poetisk Satire.
Allegorisk Digtning.
EPISK POESI.
DRAMATISK POESI.
Sørgespil (Tragedie).
VELTALENHED.
Lovtale.
Skaaltale.
STRENGESTE PROSA-FORM.
OVERSÆTTELSER.
FORFATTERNE.
       del 1 | del 2
THOMAS FEARNLEY,
LANDSKABSMALER.
JOHAN CHRISTIAN DAHL,
LANDSKABSMALER.