HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 6. BIND: 1845

MENNESKET
ET DIGT
TIL
EN BERØMT DIGTER)
SKABELSEN
DE TO AANDER
JORDENS LIV
BESJELELSEN
FORVILDELSEN
ADAM OG EVA
       del 1 | del 2 | del 3
SYNDFLODEN
HERREDØMMENES OPRINDELSE
LYSBRUD I MØRKET. GULDALDREN
HERSKENDE KASTER
HJERTERNES MELLEMSPIL
MAGT OG BEDRAG
       del 1 | del 2 | del 3
MENNESKEAANDENS LYSBRUD
PROFETER OG FILOSOFER
HIMMEL OG HELVED
FRELSEN
FRISTELSEN I ØRKNEN
JESUS OG JOHANNES
DISCIPLENE, MODEREN OG VENINDERNE
       del 1 | del 2
FORKLARELSEN PAA BJERGET
JESUS, FOLKET OG PRÆSTERNE
       del 1 | del 2
SIDSTE SAMVÆR
MØRKETS SEJER
       del 1 | del 2
KORSFÆSTELSEN
       del 1 | del 2
JESU LEGEMLIGE OPSTANDELSE
CHRISTENDOMMENS FØRSTE STORE SEJER
       del 1 | del 2
JESU AANDIGE OPSTANDELSE
FJELDSTUEN
SKUESPIL MED SANG I TRE AKTER