Mynttype

Mynttyper inndeles hovedsakelig etter myntenes preg, altså motiver og innskrifter. Men også ulike måter å lage mynt på kan skape særegne typer. Du kan få mer informasjon om mynttyper ved å trykke her.

Nominal

Nominal er en betegnelse på enheten en regner myntens verdi etter (f.eks. krone, skilling, øre).
Du kan få mer informasjon om følgende nominaler:

995-1513 Penning
ca. 1110-1522 Brakteat
1300- og 1400-talletHulpenning
1483-1588Hvid
1483-1875 Skilling
1510-1537 Blaffert
1523-1767 Mark
1546-1873 Daler
ca. 1665-1680 Dukat
1875- Kroner og øre