Mark

Mark-mynter fra Frederik III
til Christian V

Opprinnelig var marken en regnemynt, betegnelse på en utmyntet sølvmengde i småmynt. Marken ble først preget som mynt i Nord-Tyskland i årene like etter 1500. Den tidligste utmynting av mark i Norge ble satt i verk av erkebiskop Olav Engelbrektsson (1523-1537).

Verdiforholdet mellom mark, daler og skilling endret seg ved flere anledninger frem til 1625. Fra 1625 opererte man med et fast forhold mellom myntenhetene inntil 1816. Da ble marken erstattet med ort som regnemynt i det nye myntsystemet.


Verdiforholdet mellom riksdaler, mark og skilling etter 1625
og dansketiden ut
1 riksdaler=6 mark=96 skilling
1 mark=16 skilling
1 skilling
Nominaler:
4 mark, 2 mark, mark, 1/2 mark
Myntherrer:
Erkebiskop Olav Engelbrektsson, Christian III, Frederik II, Christian IV, Frederik III, Christian V, Frederik IV