Speciedaler

Speciemynt fra Christian IV

Ute i Europa gikk daleren sin seiersgang. Denne store sølvmynten som skulle være jevnbyrdig i verdi med den rhinske gylden, var først blitt preget i Tirol i 1486. Men det var sølvgyldenen preget i Joachimsthal i Böhmen fra 1519 som skapte gjennombruddet og det store forbilde. Joachimsthalerne, snart bare kalt Taler, fikk etterlikninger over hele Europa. På dansk ble det daler. Før det ble noen jevn og stor produksjon av dalere her hjemme, kom dalermynt av østerriksk, tysk og nederlandsk herkomst i utstrakt bruk i Danmark-Norge. Både skrevne kilder og myntfunn forteller oss dette.

I 1544 ble riksdaler species utgangspunktet for myntsystemet i Danmark-Norge. Den første norske daler ble preget i Gimsøy kloster ved Skien i 1546 (Gimsøy-daler). Speciedaleren holdt et ganske stabilt sølvinnhold helt frem til man innførte riksbankdaleren i 1813.
Nominaler:
4 speciedaler, 3 speciedaler, 2 speciedaler, speciedaler, 1/2 speciedaler, 1/4 speciedaler, 1/8 speciedaler
Myntherrer:
Christian III, Christian IV, Frederik III, Christian V, Frederik IV, Frederik V, Christian VII, Carl XIV Johan, Oscar I, Carl XV, Oscar II