Blaffert

I Norge ble blaffert bare preget under erkebiskop Erik Valkendorf (1510-1522).

Blafferten hadde brakteatpreg og verdi som 2 penning.Myntsteder:
Nidaros
Myntherrer:
Erkebiskop Erik Valkendorf