Dukat

Dukat var opprinnelig en venetiansk gullmynt som ble innført 1284. Dukaten ble snart etterliknet i mange land. Første gang man myntet dukater i Norge, var i Christiania i 1660-årene. Det var bare i 1660- og 1670-årene at det ble preget gullmynt i Norge før det ble innført gullmyntfot i 1874.


Nominaler:
4 dukat, 3 dukat, 2 dukat, dukat, 1/2 dukat
Myntherrer:
Frederik III, Christian V