Hvid

Over: Hvid fra kong Hans

Hvid er dansk-norsk mynt slått etter mønster av tyske witten. I Norge ble det først utmyntet hvider i Bergen under kong Hans (1483-1513).

Det ble preget hvider i Norge i perioden 1483 til 1578.

Hvid=4 penninger=1/3 skillinger
Myntsteder:
Bergen, Nidaros
Myntherrer:
Erkebiskop Gaute Ivarsson, Hans, Frederik I, erkebiskop Erik Valkendorf