Penning

Penninger fra Olav Tryggvason til Eirik Magnusson

Penningen ble myntet i Norge fra Olav Tryggvason (995-1000) til Olav Håkonsson (1380-1387). Den var den dominerende myntenheten i norsk middelalder. I vårt gammelnorske vektsystem inngikk vektenhetene ertog, øre og mark. Det gikk 10 penninger på en ertog, 30 penninger på en øre og 240 penninger på en mark.


Verdiforholdet mellom mark, øre, ertog og penning
1 mark=8 øre=24 ertoger=240 penninger
1 øre=3 ertoger=30 penninger
1 ertog=10 penninger
1 penning

Penningen endret standard ved flere anledninger opp gjennom middelalderen. Både myntbildet, innskrifter, størrelse, vekt og sølvinnhold kunne variere betydelig.

Penningen var hovedmynt i det norske myntsystemet i perioden 995-1387.


Nominaler:
2 penning, penning, 1/2 penning, 1/4 penning
Myntherrer:
Olav Tryggvason, Olav Haraldsson, Harald Hardråde, Olav Kyrre, Magnus Berrføtt, Sverre Sigurdsson, Magnus Lagabøte, Eirik Magnusson, Håkon V Magnusson, Magnus Eriksson, Håkon VI Magnusson, Olav IV Håkonsson