Brakteat

Brakteater fra Olav Håkonsson og Håkon Håkonssons tid

Brakteater ble kun preget på én side, og blanketten er så tynn at preget vises negativt på baksiden. Ordet brakteat betegner egentlig produksjonsmåten, men kan som oftest knyttes til en bestemt nominal (f.eks. at penningen er tosidig, mens 1/4 penningene er brakteater på 1200-tallet).

Denne metoden å prege mynter på i middelalderen ble antageligvis først tatt i bruk i tyske områder. Metoden spredte seg meget tidlig til Norge, hvor brakteater ble innført fra ca. 1110. Senere preget kong Sverre store mengder brakteater, og dette er de letteste mynter vi overhode kjenner til med vekter ned til 0,06 gram. I Norge ble de siste brakteatene preget i perioden 1510-22 (erkebiskop Erik Valkendorf).


Myntsteder:
Oslo(?), Bergen, Nidaros, Tunsberg
Myntherrer:
Olav Magnusson, Sverre Sigurdsson, Håkon Håkonsson, Magnus Lagabøte, Erkebiskop Jon Raude, Eirik Magnusson, Håkon VI Magnusson,
Olav IV Håkonsson, Erkebiskop Erik Valkendorf