Skjemteballadar

Liste over balladetitlar i arkivet

TITTELVARIANTAR  (Types of Scandinavian Ballades)
TSB-NUMMER
Aksel Torn visaliste over variantane(5)f059
Beltevisaf046
Bondegutenliste over variantane(26)f022
Bonden og leigejentaliste over variantane(2)f072
Bondens hustruliste over variantane(2)f040
Den farlege nattelega (Vagina dentata)liste over variantane(2)f015
Den huslege bondenf033
Den store grisenliste over variantane(14)f060
Den store nordmannenliste over variantane(1)f055
Den store stutenliste over variantane(5)f059
Den vonde kjerringaliste over variantane(1)f030
Det står ein friar uti gardenliste over variantane(3)f005
Fantegutenliste over variantane(58)f026
Friaraneliste over variantane(3)f005
Fusentassliste over variantane(9)f008
Guten og jenta raka høyliste over variantane(1)f012
Han Darallliste over variantane(26)f076
Han Laraliste over variantane(26)f076
Han Mass og han Lasseliste over variantane(2)f054
Hoffmannenliste over variantane(2)f040
Hustru kan deile med sin bondef033
Høna og haukenliste over variantane(2)f062
Jenta som ville gifte segliste over variantane(9)f001
Jentene som planta kålf020
Katten ligg sjukliste over variantane(4)f066
Kjerringa og hoffmannenliste over variantane(4)f009
Kjerringa til skrifteliste over variantane(8)f073
Korleis vil du føde megliste over variantane(5)f007
Kråkevisaliste over variantane(131)f058
Lagje og Joliste over variantane(27)f011
Lars skyttarliste over variantane(26)f076
Loagrisliste over variantane(14)f060
Låvgrisliste over variantane(14)f060
Mannen og kråkaliste over variantane(131)f058
Møllardotteraliste over variantane(52)f017
Møya som gjekk til sveinenliste over variantane(2)f029
Nils botsmannliste over variantane(1)f045
Ola Bonsenliste over variantane(1)f045
Per spelmannliste over variantane(1)f045
Ramnebryllup i Kråkelundliste over variantane(22)f068
Reven og Gullmundliste over variantane(3)f063
Reven og bondenliste over variantane(30)f064
Revens arvegodsliste over variantane(3)f063
Sort-Iver og Lusseliste over variantane(2)f023
Svarte Sveinliste over variantane(2)f023
Tjuvaneliste over variantane(12)f075
Tordivelen og flugaliste over variantane(61)f067
Tosstein tala te staven sinliste over variantane(21)f057
Truls med bogenliste over variantane(1)f053
Ungersvein på tingetliste over variantane(2)f029
Valiknut (Snekkjelita)liste over variantane(8)f016
prestekona og prestenliste over variantane(2)f040