Legendeviser

Liste over balladetitlar i arkivet

TITTELVARIANTAR  (Types of Scandinavian Ballades)
TSB-NUMMER
Agnus Deiliste over variantane(3)b023
Dei frearlause mennliste over variantane(11)b026
Draumkvedetliste over variantane(50)b031
Eldprøvaliste over variantane(1)b029
Engelens budskapliste over variantane(22)b022
Lita Kariliste over variantane(17)b014
Maria Magdalenaliste over variantane(26)b016
Olav lyg på stolt Margitliste over variantane(9)b020
St. Georg og drakenliste over variantane(7)b010
St.Jacobliste over variantane(5)b007
St.Olavs kappseglingliste over variantane(4)b012
Tora Litiliste over variantane(22)b022
Torgjus-døtraneliste over variantane(6)b021