Om denne sida

Her holder vi på med å lage en ny versjon av balladearkivet der en i tillegg till tekstgrunnlaget fra Institutt for kulturstudier vil legge ut noteoppskrifter, andre tekstoppskrifter og ulike lydversjoner basert på noteoppskriftene. Noteoppskriften på disse sidene er laga av Atrid Ressem ved Norsk visearkiv. De originale melodioppskriftene er transkribert ved hjelp av musikkprogrammet Finale. Lydfilene (midi) er laga fra Finalefilene og skal bare gi en ide om melodien.

TSB D139 [BIN 3868] (Stig Liten)   Tekst og fakta   Notebilde   Lyd (midi)