Kjempe- og trollballadar

Liste over balladetitlar i arkivet

TITTELVARIANTAR  (Types of Scandinavian Ballades)
TSB-NUMMER
Alv i Oddeskjære090
Bergeliten Bondesonliste over variantane(3)e077
Den farlege møyaliste over variantane(81)e064
Den skallede munkliste over variantane(3)e019
Friarferdi til Gjøtlandliste over variantane(1)e072
Frånarormen og Islandsgaltenliste over variantane(1)e157
Gonge-Rolvliste over variantane(10)e148
Greven for Gunseliliste over variantane(12)e012
Gåteneliste over variantane(42)e052
Hellig Olav og Troldenee116
Hemingen og Harald kongenliste over variantane(29)e003
Hemingen og gygriliste over variantane(49)e144
Hemingen ungeliste over variantane(29)e003
Hemnarsverdetliste over variantane(24)e048
Hermod illeliste over variantane(21)e085
Hugaballliste over variantane(11)e146
Ivar Elisonliste over variantane(6)e042
Jon i Grånuten på friarferdliste over variantane(1)e167
Jutulen belar til stolt Øliliste over variantane(18)e160
Jutulen og Stolt Øliliste over variantane(18)e160
Kappen Illugenliste over variantane(11)e140
Kong Diderik og Kjempene hansliste over variantane(1)e119
Kong Diderik og løvenliste over variantane(1)e158
Kongen av Bjørnelandliste over variantane(11)e037
Kvikisprakk Hermodsonliste over variantane(28)e082
Kvikjesprakkliste over variantane(28)e082
Lage litenliste over variantane(7)e061
Lindormenliste over variantane(20)e156
Olav Akselsøne122
Ormålen ungeliste over variantane(26)e132
Roland og Magnus kongjenliste over variantane(50)e029
Rolv Gangarliste over variantane(10)e148
Sigurd Sveinliste over variantane(114)e050
Sigurd og trollbruriliste over variantane(1)e143
Steinfinn Fefinnsonliste over variantane(8)e147
Stolt Margit friar bror sinliste over variantane(10)e032
Storebror og Lillebrorliste over variantane(81)e064
Svein Svaneliste over variantane(42)e052
Sven Vondvedliste over variantane(42)e052
Syster frier brorliste over variantane(10)e032
Torekallliste over variantane(14)e126
Torekall vinn att hamaren sinliste over variantane(14)e126
Ulf van Jærnliste over variantane(11)e037
Unge Herredag vinn over Gautlandskongenliste over variantane(22)e041
Unge Råmundliste over variantane(53)e139
Venill fruva og Drembedrosie162
Viliken Veiemanson vil røyna segliste over variantane(5)e005
[Svend Felding]e115
Åsmund Fregdegjevaliste over variantane(89)e145