Riddarballadar

Liste over balladetitlar i arkivet

TITTELVARIANTAR  (Types of Scandinavian Ballades)
TSB-NUMMER
Aksel Tordsøn og skjønn Valborgliste over variantane(13)d087
Alibrand og Lindelinliste over variantane(13)d255
Alv Leiesakliste over variantane(10)d052
Alv ligg sjukliste over variantane(12)d284
Arne og den utru brura hansliste over variantane(5)d236
Arne og liti Kjerstiliste over variantane(5)d236
Asbjørn og Liti Kjerstiliste over variantane(11)d016
Bendik og Videmøliste over variantane(3)d259
Bendik og Åroliljaliste over variantane(48)d432
Blakken som spende ihjel kong Erikliste over variantane(3)d296
Brodermordarenliste over variantane(1)d320
Bror hjelper systerd338
Bror kjenner att systerliste over variantane(8)d090
Brudgommen kjem i siste litenliste over variantane(22)d045
Brur vik for frillaliste over variantane(3)d259
Brura hemner brudgommenliste over variantane(5)d172
Bryllupet hans riddar Palleliste over variantane(6)d153
Dalebu Jonsonliste over variantane(54)d061
Dansen hennar Liti Kjerstiliste over variantane(13)d416
Dansen i bergetliste over variantane(3)d268
Daud mann vaknar då han ser kor brura gled segd224
Dei bortstolne kongsdøtreneliste over variantane(10)d435
Dei snøgge svaraliste over variantane(31)d324
Dei tri villkåriliste over variantane(8)d404
Den bortselde møyaliste over variantane(6)d375
Den falske ternaliste over variantane(8)d118
Den forførte konaliste over variantane(9)d220
Den lauskjøpte møyaliste over variantane(7)d391
Den sjuke bruraliste over variantane(5)d278
Den utru ektemannliste over variantane(4)d205
Dronninga gjev brur eiterliste over variantane(4)d326
Dronninga og Gjertrudliste over variantane(4)d326
Døtre hemner fard354
Ebbe Skammelsønliste over variantane(20)d251
Far og dotterliste over variantane(31)d324
Festarmøy blandar eiterliste over variantane(2)d275
Forsmådd bele hemner segliste over variantane(13)d255
Fredrik den andre i Ditmarskenliste over variantane(1)d436
Frilla set eld på brurehusliste over variantane(17)d245
Fru Mettelitiliste over variantane(9)d220
Funnebarnetliste over variantane(12)d434
Gjurde borgegreivenliste over variantane(1)d031
Gjødalin stikk Herre Perliste over variantane(22)d169
Grisilla døyr. Grisilla og Riddevalliste over variantane(13)d288
Gullsmedens datterliste over variantane(1)d415
Hagbard og Signeliste over variantane(15)d430
Harpespelarenliste over variantane(6)d409
Herr Hjelmenliste over variantane(1)d078
Herr Malkom [Markvor hengt som hestetjuv]liste over variantane(2)d359
Herr Nikelusliste over variantane(12)d410
Herr Nilusliste over variantane(3)d342
Herr Ole han tjenerliste over variantane(33)d280
Herr Strageliste over variantane(19)d279
Herre Per giljar syster siliste over variantane(2)d171
Herre Per i Rikjeliste over variantane(7)d072
Herre Per og Gjødalinliste over variantane(22)d169
Herre Per og stolt Margitliste over variantane(12)d410
Herren Jennårliste over variantane(2)d275
Holger Dansk og Burmannliste over variantane(2)d133
Inga Litimorliste over variantane(8)d405
Innebrend i kyrkjaliste over variantane(8)d352
Jeg lagde meg så sildeliste over variantane(33)d280
Jomfrua som lengtarliste over variantane(4)d297
Jon Remarssonliste over variantane(4)d360
Jon Remarssons død på havetliste over variantane(4)d360
Karl Høvdingliste over variantane(3)d055
Kjempa Grimborgliste over variantane(7)d061b
Kjerstis hevnliste over variantane(17)d245
Kjærleiksprøvaliste over variantane(12)d410
Klagande møyliste over variantane(2)d376
Knut Hjuringliste over variantane(6)d394
Knut Liten og Sylvelinliste over variantane(43)d062
Knut i Borgliste over variantane(5)d172
Kong Endelliste over variantane(13)d397
Kong Erik og Blakkjenliste over variantane(3)d296
Kong Erik og Hugsljoliste over variantane(5)d400
Kong Kristian og hans dronningliste over variantane(8)d404
Kong Valdemar og hans systerliste over variantane(13)d346
Kongen drep si eiga dotterliste over variantane(5)d344
Krist gjev eg var der soli rennliste over variantane(27)d069
Kvernjenta som kvedliste over variantane(8)d405
Kvinnemordarenliste over variantane(28)d411
Lill Rosaliste over variantane(2)d084
Liten Tilvendingliste over variantane(10)d039
Liti Kjersti og dronning Sofieliste over variantane(14)d232
Liti Kjersti set ut barnet og druknar segliste over variantane(2)d133
Liti Kjersti stalldrengliste over variantane(1)d396
Liti Kjesti og Brunsveinliste over variantane(13)d346
Lovmann og Torliste over variantane(22)d045
Magnus og kongsdotteraliste over variantane(5)d344
Mor som gjev sønene sine eiter Bugge 20liste over variantane(12)d274
Målfrid døyrliste over variantane(2)d291
Målfrid mi frueliste over variantane(31)d324
Mårstig og hans møyliste over variantane(19)d279
Møy hentar sin festemannliste over variantane(7)d072
Møy vitjar sin sjuke festermannliste over variantane(12)d284
Møya og den djerve belenliste over variantane(3)d124
Møya som drøymdeliste over variantane(13)d397
Møya som skar segliste over variantane(11)d014
Møya vert sendt bort til den rike grevenliste over variantane(4)d071
Møyesalenliste over variantane(4)d378
Olav og Kariliste over variantane(18)d367
Ole Vellanliste over variantane(33)d280
Olov Agisdotter ror frå belenliste over variantane(19)d152
Oluf Strangesøns dystrittliste over variantane(3)d300
Palle Tykjeson vert drepen i dansenliste over variantane(4)d317
Palmen Burmannsonliste over variantane(37)d163
Paris og Elena i Trejeborgliste over variantane(7)d381
Peder Henriksønliste over variantane(1)d070
Peder Svinedrengliste over variantane(8)d395
Riddar feller far til møyaliste over variantane(1)d065
Riddar legg seg likliste over variantane(2)d037
Rullemann og Hilleborgliste over variantane(28)d411
Røvarvisaliste over variantane(3)d176
Røverne for norden skovliste over variantane(3)d176
Samsonliste over variantane(54)d061
Signelill og Adelkinnliste over variantane(8)d118
Signelill og Albrettliste over variantane(6)d375
Signelill og hennar sønerliste over variantane(12)d274
Sigrid og Astridd354
Skippar og møyliste over variantane(75)d426
Solfager og ormekongenliste over variantane(6)d392
Sonen fortel sine sorgerd289
Stig liten fellliste over variantane(8)d365
Stig litens bryllupliste over variantane(1)d139
Stolt Margit og Iven Erningsonliste over variantane(28)d168
Stridsam møyliste over variantane(28)d168
Svein Nordmannliste over variantane(28)d411
Sveinen og den vene møyliste over variantane(1)d295
Sveinen ser kjærasten sin dansaliste over variantane(3)d268
Svend i Rosengårdliste over variantane(1)d320
Syrgjande mødreliste over variantane(4)d378
Tak hardt i hand trø lett på fotliste over variantane(19)d143
Terningspeletliste over variantane(23)d399
Torkel Trundesøn (?) 1 gammal strofeliste over variantane(2)d201
Uheppen brureferdliste over variantane(3)d342
Unge Engelbrettliste over variantane(8)d352
Unge Våkukallliste over variantane(12)d434
Unge herr Peder på sjøenliste over variantane(10)d361
Valdemar og Toveliste over variantane(4)d258
Valivanliste over variantane(75)d426
Varslande lindliste over variantane(4)d297
Vilgår Hertugsonliste over variantane(15)d050
Ynskjande møyliste over variantane(9)d091
[Liti Kjerstis siste vilje]liste over variantane(1)d283
[Moderen tala til datteren sin] ???liste over variantane(2)d115
[Stolt Elselille]liste over variantane(3)d423
[Verner kommer af fangetårn]liste over variantane(2)d407
Øystein Grønnevollliste over variantane(43)d062