Historiske balladar

Liste over balladetitlar i arkivet

TITTELVARIANTAR  (Types of Scandinavian Ballades)
TSB-NUMMER
Alv Erlingsons daudeliste over variantane(5)c017
Alv ligg i Øresundliste over variantane(3)c012
Dagmar og junker Strangeliste over variantane(3)c003
Dagmars dødliste over variantane(8)c006
Dronning Margreteliste over variantane(6)c027
Falkvor Lommanssonliste over variantane(25)c015
Folke Algotsons bruderovliste over variantane(25)c015
Fr£gvin Margretaliste over variantane(3)c022
Herre Karl lever fredlausliste over variantane(8)c018
Håkon Håkonsons dødliste over variantane(2)c011
Kong Hans bryllupliste over variantane(1)c033
Sverker den ungeliste over variantane(1)c005
Vreta klosterrovliste over variantane(2)c008